Onderzoek Psychosociale Oncologie

Het Cédric Hèle instituut streeft er naar om een verhoging en verruiming van het zorgaanbod aan kankerpatiënten te realiseren. Eén van de pijlers binnen deze doelstelling is het opstarten, stimuleren en coördineren van wetenschappelijke projecten in samenwerking met andere (beroeps-)organisaties. 

Om wetenschappelijke bevindingen voldoende te laten doorstromen naar het werkveld is het belangrijk om een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk van psychosociale oncologie. Dit kan enerzijds gerealiseerd worden door het uitgevoerde onderzoek bij de praktijkwerkers te brengen (infotheek) en anderzijds door de praktijkwerkers te betrekken bij het uitvoeren van onderzoek. Op deze manier kan er een interessante kruisbestuiving ontstaan tussen praktijk en onderzoek.

Onderzoekers die graag een beroep willen doen op medewerking van onco-professionelen bij uitvoering van hun onderzoek kunnen contact opnemen met CHi via info [at] cedric-heleinstituut.be (mail).