Welkom op CHiCom!

Brochure 'Slechtnieuwsgesprekken met kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg'

In navolging van de brochure "Slecht nieuws meedelen aan kankerpatiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor zorgverleners (2014)" ontwikkelde het CHi in samenwerking met Kom op tegen Kanker een uitgave gericht op huisartsen en zorgverleners in de thuiszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke context van de thuiszorg en de relatie van de zorgverlener met de patiënt. Naast ruimte voor emoties van de patiënt, wordt aandacht besteed aan de gevoelens die dit oproept bij de zorgverlener en worden er tips gegeven voor zelfzorg. Ook de naasten krijgen een belangrijke plaats.

De brochure kan hier gedownload worden. Daarnaast is ook een samenvattend schema beschikbaar. U kunt deze brochure nu al gratis bestellen via dit bestelformulier (exemplaren beschikbaar vanaf half mei).

Verlenging inschrijvingsdatum permanente vorming 'Psycho-Oncologie' 2018-2020

In oktober 2018 gaat een nieuwe cyclus van de permanente vorming Psycho-Oncologie van start aan de VUB. Deze opleiding is een samenwerking tussen het CHi, de universiteiten en de VVKP.

Ben jij psycholoog, arts of master in de gezondheidssector en wil je je verder specialiseren in de psycho-oncologie? Stel je dan kandidaat voor deze boeiende opleiding door een motiveringsbrief met CV te sturen naar kleo.dubois [at] cedric-heleinstituut.be vóór 10 april 2018 (datum verlengd tot 31 mei).

Bekijk hier de folder met meer info.

Oproep gratis communicatieopleiding in uw ziekenhuis

CHi wordt sinds geruime tijd door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie voor 150 onco-zorgverleners.  De opleiding biedt theoretische kaders, praktische handvaten en tools aan verpleegkundigen en paramedici om te communiceren met kankerpatiënten en hun naasten.  De opleiding steunt op good practices in de oncologie.    Daarnaast biedt dit aanbod ook een kans aan de oncopsycholoog van uw ziekenhuis om mee training te geven met 1 van onze ervaren docenten.  CHi biedt de opportuniteit aan 2 ziekenhuizen om deze opleiding in te richten.  Meer informatie vindt u hier.  

Jaarindex psychosociale oncologie 2017

De tweede uitgave van de jaarindex door het CHi is opnieuw een indrukwekkende weerspiegeling van het psychosociaal oncologisch onderzoek in Vlaanderen en Brussel. Het bevestigt het hoge en kwaliteitsvolle wetenschappelijk niveau van iedereen die hieraan heeft bijgedragen. De jaarindex hoopt hierdoor ook inspirerend te werken.

 

 

U kan de jaarindex hier downloaden of een papieren exemplaar bestellen via info [at] cedric-heleinstituut.be. De kosten voor het verzenden van de jaarindex bedragen 5€. 

Resultaten onderzoek noden eerste lijn in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten

Het CHi peilde deze zomer naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.

Je kan de resultaten van dit onderzoek op verschillende manieren bekijken:

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

  • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
  • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
  • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
  • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
  • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
  • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
  • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
  • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.